Mangler penger til dommerstillinger

Sør-Trøndelag tingrett har ansatt dommere i tre ledige embeter, men en fjerde dommerstilling må stå ubesatt inntil videre. Domstolen mangler penger, og sorenskriveren frykter at saksbehandlingstiden vil øke.

På lavbudsjett: Sør-Trøndelag tingrett har en dommerstilling ubesatt, og det merkes, mener sorenskriver Leif Otto Østerbø. Politiet er tilført flere stillinger og produserer saker på løpende bånd, som domstolene ikke klarer å ta unna. 

- På grunn av stillingsstopp vil ett av dommerembetene stå ledig på ubestemt tid. Dette er svært uheldig da vi får tilført flere straffesaker og sivile saker enn noen gang, sier sorenskriver Leif Otto Østerbø ved Sør-Trøndelag tingrett.