Tomas Iver Hallem (Sp):

Lanserer omkamp om E6-utbygging

Senterpartiets Tomas Iver Hallem vil bruke sammenslåingen av trøndelagsfylkene som pressmiddel for å prioritere E6-utbygging mellom Ranheim og Åsen – ikke mellom Melhus og Ulsberg.

Mer vei i nord: Tomas Iver Hallem i Nord-Trøndelag Senterparti mener prosessen rundt et samlet Trøndelag må tilsi at E6 mellom Ranheim og Åsen må bygges ut først i Trøndelag, ikke mellom Melhus og Ulsberg, som det til nå har vært enighet om. 

- Det er E6 mellom Ranheim og Åsen som må være det viktigste veiprosjektet i Trøndelag. De som ivrer for en sammenslåing mellom Nord- og Sør-Trøndelag må vise at de mener alvor når de vil skape en region. Veiforbindelsen mellom Nord- og Sør-Trøndelag må prioriteres øverst. På den måten bygger vi den nye regionen og gir den en best mulig utgangspunkt, sier Hallem.