Derfor gjør norske elever det så dårlig på matteeksamen

Vanskelighetsgraden på matematikkeksamenen i grunnskole og videregående skole er ulik fra år til år.

Evaluert: Matematikksenteret som er lokalisert ved NTNU, har nå evaluert de siste års matematikkeksamener. Leder av senteret, Kjersti Wæge, mener kvaliteten på eksamener ikke er god nok. 

Det viser en gjennomgang av eksamensoppgavene de siste seks årene.