- Hijab-bruk uttrykk for min personlige frihet

- Feminismen er for alle som mener at kjønn ikke skal virke begrensende på kvinners valg og muligheter. Det gjør ikke dette plagget og da velger jeg å kalle meg feminist, sier Fatima Almanea, kvinnedagens hovedtaler i Trondheim.

Mye gjenstår: - I dagens Norge er det fortsatt menn som tjener mer enn kvinner, det er fler mannlige ledere og til og med når vi samarbeider er det faktisk karene som stikker av med æren. På verdensbasis er kvinner de fattigste, færre jenter enn gutter tar utdanning og i politikken er det menn som styrer, fastslo Fatima Almanea i hovedapellen på 8. masmarkeringen på Torvet i Trondheim. 

- Som ung muslim med hijab er det ikke alle som ser meg som et uttrykk for feminisme. Tvert imot ser de sjalet og tenker at det er først når jeg tar sjalet av, at jeg kan begynne å snakke om kvinners rettigheter og krav om likestilling. Men jeg mener at mine valg er uttrykk for min personlige frihet, sier Almanea.