Lover elevene en mer rettferdig matteeksamen

Kunnskapsdepartementet ser alvorlig på at vanskelighetsgraden i eksamen i matematikk varierer fra år til år.

Enklere: Elevene som gikk ut ungdomsskolen i 2009, fikk en enklere matteeksamen enn avgangselevene i 2014, mener Matematikksenteret som har vurdert eksamensoppgavene de siste årene.