Ansatte ble varslet om at de var overtallige på tekstmelding

Sykehjem i Trondheim må nedbemanne for å nå budsjettet.

Søbstad helsehus må kutte kostnadene med sju millioner kroner. 

«Hei! i fbm. overtallighet er du innkalt til møte [dato] kl. xx sammen med personaltjenesten.». Slik lød meldingen som varslet ansatte på Søbstad helsehus om at de var overtallige. Sykehjemmet må redusere bemanningen for å nå budsjettet.