- Dagens Ørland hovedflystasjon må rustes opp

Den nye kampflybasen på Ørland hovedflystasjon er sikret bevilgninger, men nå krever Fellesforbundet og fylkesårsmøtet i Sør-Trøndelag Ap at det også bevilges penger til nyinvesteringer på den eksisterende flystasjonen.

Oppgrader Ørland: Fylkesårsmøtet til Sør-Trøndelag Ap mener regjeringen må gjennomføre langtidsplanen for Forsvaret og legge ned all flymilitær virksomhet i Bodø når F-16 skal utfases. 

- Store deler av bygningsmassen på Ørland stammer fra 1950- og 60-tallet. Oppgradering til en fullskala hovedflyplass med mer materiell og personell krever en betydelig oppgradering innen eiendom, bygg og anlegg, sier nestleder i Ørland Arbeiderparti Jens Maseng.