Borettslaget møblerte leiligheten for flyktningene på Saupstad

Borettslagene er mer positive til flyktninger enn før. Da fembarnsfamilien fra Syria kom til Saupstad, troppet borettslaget opp og møblerte leiligheten.

God hjelp: Emine Guven Duyar (t.h) hjelper familien Tamer nesten daglig med praktiske gjøremål. Far Hussin Tamer, mor Latife Tamer, og barna Alia (6), Ali (5), Oudyu (4), Abir (3) og Aadi (1,5). Heidi Nordnes (med bikkja) er styreleder i Midteggen Borettslag. Her er de i forsamlingshuset Revegården. 

Ifølge den ferske revisjonsrapporten om kommunale boliger i Trondheim, er flyktningfamilier enkle å bosette. Borettslagene foretrekker flyktningfamilier fremfor personer med rus og psykiatriproblemer. Boliggruppa i kommunen sier i rapporten at hvis det har vært uro og bråk i en bolig over en periode, og en ny person eller familie skal tildeles denne boligen, hender det at man velger å tildele denne boligen til en flyktning/flyktningfamilie. Borettslagene har endret holdning til flyktninger de siste årene, de er nå positive, fordi dette er en gruppe med lite bomiljøproblematikk.