Breivik mot staten:

- Ingen tvil om at norske fengsler er meget gode

Fengselsleder Egil Gabrielsen i Trondheim fengsel er ikke i tvil om at norske soningsforhold er blant de beste i verden.

Fengselsleder Egil Gabrielsen mener norske fengsel holder høyt nivå, mens terrordømte Anders Behring Breivik mener at det er torturlignende tilstander. 

Terrordømte Anders Behring Breivik kaller egne soningsforhold for groteske og sadistiske og mener få andre ville klart å overleve så lenge som han har klart.