Iran (85) ble fratatt minstepensjonen – nå nektes hun også sosialhjelp

- Det er en helt håpløs situasjon. Vi skal ikke la enkeltindivider lide fordi det gis uklare signaler fra staten, sier kommunaldirektør Helge Garåsen.

Opprørt over bestemorens situasjon: - Det er det som overrasker meg mest: At regelendringen har tilbakevirkende kraft, sier barnebarnet Irina Rashid. 

Den norsk-iranske kvinnen på Saupstad sine problemer fortsetter. For noen uker siden skrev Adresseavisen at Stortinget vedtok en lovendring som fratok henne og rundt 500 eldre innvandrere deres rett til «supplerende stønad», en ordning tilsvarende minstepensjon. Den blåblå regjeringen sparer ca. 40 millioner på dette i årets budsjett.