Ventet 12,5 år på kommunal bolig

Én person har ventet over 12 år på kommunal bolig. En fersk revisjonsrapport er kritisk til at unge mennesker uten problemer også kan få sosialbolig.

En fersk revisjonsrapport fra Trondheim kommunerevisjon viser mange og overraskende funn når det gjelder kommunes arbeid for å bosette vanskeligstilte. For noen utsatte grupper er det særdeles vanskelig å få kommunal bolig. Den som har ventet lengst har ventet i 12,5 år. Samtidig kan unge mennesker mellom 17 og 23 år få tilgang til subsidierte boliger i tilbudet Ungbo. Poenget har vært at unge som sliter, skal integreres i et ordinært miljø. Men dette tilbudet skal nå omlegges.