Sju forslag til topptur

Her er sju topper i Midt-Norge som egner seg på ski. Turene er svært overkommelige for de fleste.

Alle turene er mulige å gå både med fjellski og toppturski, og burde være mulige å gå for de fleste. De fleste kan nåes fra Trondheim på en dag.