Asfaltpåske i Gjevilvassdalen

Ikke på 30 år har det vært så rolig i Gjevilvassdalen i en påske. Besøket på Gjevilvasshytta har stupt.

Sju-åtte personer var på Trondhjems Turistforenings «kongsgård» i Trollheimen da Adresseavisen var innom skjærtorsdag. Årsak: Gjevilvassveien hvor det de siste årene har vært lagt trikkeskinne-skispor innover, er brøytet. Beste vei inn til Gjevilvasshytta er å gå på ski på det islagte vannet.