- Personlig økonomi må bli skolefag

Svært mange nordmenn har problemer med privatøkonomien sin. Nav-rådgivere vil derfor gjøre personlig økonomi til skolefag.

Eget skolefag: Arman Vestad er Navs svar på Luksusfellen. Han mener personlig økonomi bør bli eget skolefag. 

- Personlig økonomi har for dårlige vilkår i skolen, sier Arman Vestad i Nav. Han gir råd om personlig økonomi til folk som har mistet kontrollen over privatøkonomien sin.