NTNU skal tilby master i alle skolefag

NTNU blir eneste institusjon der lærerstudenter kan ta master i samtlige fag i skolen.

Lager masterstudier i alle skolefagene: - NTNU er den eneste grunnskolelærerutdanningen som kan tilby masterstudier i alle skolefagene, sier dekan Camilla Trud Nereid. 

NTNU-fusjonen gjør lærerutdanningen i Trondheim størst og med det bredeste fagtilbudet. Nå skal disiplinfagene på universitet også bli til til masterstudier tilpasset lærerutdanningen.