Underskrift for felles kommune

Her skriver ordførerne i Trondheim og Klæbu under på intensjonsavtalen. De er enige om grunnlaget for sammenslåing.

Skriver under: Klæbuordfører Kirsti Tømmervol (t.v.) og trondheimsordfører Rita Ottervik skriver under avtalen. 

Nå er det opp til innbyggerne om Klæbu blir en bydel i Trondheim fra 1. januar 2020. Klæbyggen skal si sin mening i en folkeavstemning i mai. I Trondheim skal kommunesammenslåingen ut på en målrettet høring blant lag, organisasjoner og næringsdrivende.