Staten blir flere, men produserer langt mindre enn før

- Det er påfallende at antall ansatte i departementene vokser, selv om mange forvaltningsoppgaver er flyttet til direktorater og andre underliggende institusjoner.

- Jeg er bekymret for hvordan det vil gå når oljepengene tørker ut og kulturbudsjettet ikke øker like mye som det har gjort de siste årene, sier avdelingsdirektør Eivind Tesaker.  Foto: Levin Nestvold jr.

Det sier avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet. Trondhjemmeren er en av svært få statsansatte som har turt å kritisere statsforvaltningen utad.