Etterforsker seksuelle krenkelser mellom elever i barneskolen

Seksuelle krenkelser, vold og mobbing skal ha foregått mellom elever i en klasse i småskolen i Trondheim. Både jenter og gutter er involvert.

Rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør for oppvekst, Gunn Røstad, har satt inn store ressurser for å håndtere situasjonen ved den berørte barneskolen  Foto: jens petter søraa

Det skal være snakk om krenkelser som har pågått over tid, kanskje helt fra første klasse.