Sør-Trøndelag Høyre kritisk til egen regjering:

- Har ansatt for mange byråkrater

Sør-Trøndelag Høyre krever at Høyre i regjering stanser veksten i antall ansatte i byråkratstillinger.

STILLINGSSTOPP: Sør-Trøndelag Høyre er kritisk til manglende byråkratikamp i regjerings-Høyre. Nå krever høyretoppene Yngve Brox, Ingrid Skjøtskift og Rolf Jarle Brøske handling i regjringskvartalet. Stillingsstopp i Staten og redusert skjemavelde er blant virkemidlene som blir foreslått. 

LANDSMØTE I HØYRE