Vil ha en felles vigselsliturgi i Den norske kirke uansett kjønn

Lørdag begynner Kirkemøtet debatten om likekjønnet vigselsliturgi. – Egen «homoliturgi» for ekteskap blir bare en delvis seier, sier leder Knut Jørgen H. Rotabakk i Åpen Kirkegruppe Trøndelag.

Åpen kirkegruppe. Knut Jørgen H. Rotabakk er glad for at Kirkemøtet vil åpne for vigsel av likekjønnede, men vil helst ha en felles liturgi uansett kjønn. 

Alt tyder på at flertallet på Kirkemøtet i Trondheim vil gå inn for en liturgi for likekjønnede, men det er ikke sikkert at et slikt vedtak betyr et endelig punktum for den langvarige vigselsstriden innen Den norske kirke.