Spesialbestilt rapport fra Kunnskapsdepartementet:

Karakterer til rektor og skole

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har fått karakterer som viser hva rektor får til på sin skole. Undersøkelsen tegner et nytt bilde av hva som er gode og dårlige skoler i Norge.

- Problemet er at Likhetsskolen ikke er en likhetsskole, men en forskjellsskole. Det er altfor store forskjeller mellom skoler og mellom fylker, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

* Skolekrisen i Nord-Norge er mer alvorlig enn tidligere antatt. Ikke bare elevene som er svake, men skolene er landets svakeste.