Bygger flere småhus for rusmisbrukere i Trondheim

I flere år har Trondheim kommune tilbudt personer med rusproblemer såkalte småhus. Nå er tre nye småhus planlagt ved Leangen stasjon.

Småhus er enkeltstående boliger beregnet for folk som sliter med rus og/eller psykiske utfordringer. Disse har problemer med å bo tett på andre og kan ikke nyttiggjøre seg kommunens ordinære botilbud for rusmisbrukere.