Hemmelige eller åpne karakterer

Skoleforskere spør om det blir en bedre skole av å vise offentlig hvor godt hver skole presterer. Politikere og lærere strides.

Ubesvart: Hva fremmer kvalitet? Det spør Britt Karin Utvær og Trond Buland, Program for lærerutdanning, NTNU. De ønsker rapporten velkommen og håper den blir grunnlag for videre forskning og sammenstilling av andre funn. 

Den nye i rapporten, er at den viser hvordan videregående skoler klarer eller ikke klarer å løfte sine elever fra ungdomsskolen og frem til de er uteksaminert, alternativt falt ut, etter fem år.