Nærmere 20 prester i Nidaros sier nei til vigsel av likekjønnede

Kirkemøtet i Den norske kirke sa denne uken ja til likekjønnet vigsel. I Nidaros sier trolig et tosifret antall prester nei til å vie likekjønnede.

Etter hva Adresseavisen erfarer er det nærmere 20 av de 120 prestene i bispedømmet, som vil reservere seg mot likekjønnet vigsel.