- Her har vi ikke sykefravær

Barnehagene i Trondheim har slitt med høyt sykefravær etter at det ble full barnehagedekning, men ikke Strinda barnehager.

Mens andre barnehager sliter, har Strinda barnehager lyktes godt med å holde sykefraværet nede. Heidi Reese (fra venstre), Kristin Skjæran og Hildegunn Rimol forteller om hva de har gjort for å få det til. 

- Jeg tror det er pedagogikken her, som gjør at folk holder seg friske, sier enhetsleder Heidi Reese.