Porno mer tilgjengelig for små barn

Norske barn mellom 9 og 16 år ser mer porno enn andre europeiske barn. Men vi vet lite om hvordan porno virker på de yngste barna.

Mobiltelefonen gir unge tilgang til mye.  Foto: NTB scanpix

- Vi ser at barn begynner å bruke nettet mye tidligere enn før, sier Thomas Haugan-Hepsø, seniorrådgiver i Medietilsynet.