Seksuelle overgrep over nettet:

Rammer yngre barn – og i større omfang

- Offentligheten vil snart se rettssaker om seksuell utnyttelse på nett der alderen på barna er lavere og omfanget mye større, sier Fredrik Skoglunn, politioverbetjent i Kripos.

Kripos har registrert en urovekkende utvikling.