Full strid om Ap-topps rolle i kontrollkomiteen

Nestleder i kontrollkomiteen, Aps Rune Olsø, fikk gjennomslag for å utsette en revisjon av Trondheim Kino. Komiteens leder mener Olsø burde ha opplyst at han nylig har gått inn i et selskap med kinoens datterselskap.

Strid: Det hersker full strid om Aps Rune Olsø skal ha opplyst i kontrollkomitemøte at han hadde inngått i partnerskap med Trondheim Kino Utvikling. Olsø fikk på det samme møtet resten av komiteen med seg i å utsette en revisjon av kinoen. 

Mens komitéleder Rolf Jarle Brøske (H) er sikker på at Rune Olsø (Ap) ikke opplyste om sin inntreden i Candy People, sammen med Trondheim Kino Utvikling, skriver Olsø i sitt svar til Adresseavisen at han sa fra om dette (se nederst i saken).