Folkemøte i Klæbu:

Klæbyggen er positiv til kommunesammenslåing

Ordføreren i Klæbu har bestemt seg. Kirsti Tømmervold er overbevist om at kommunen har mest å tjene på å slå seg sammen med Trondheim.

Fullt hus: Ordfører Rita Ottervik fra Trondheim sammen med Ole Horgøien og Kirsti Tømmervold fra Klæbu. 

Klæbyggen er opptatt av skoleutbygging, idrettsanlegg, vei, kloakk, matjord og biologisk mangfold.