Foreslår gratis SFO ved tre skoler i Trondheim

Saupstad, Lilleby og Kolstad skoler kan bli med på statlig prøveprosjekt.

Kolstad skole er en av de tre skolene som kan få gratisk kjernetid i SFO fra høsten. 

Noen barn deltar ikke på skolefritidsordningen (SFO) fordi foreldrene ikke har råd. Derfor har bystyret ønsket å starte forsøk med gratis kjernetid i SFO for barna ved Saupstad skole. Nå har Trondheim kommune fått midler til å innføre tiltaket ved flere skoler for å utjevne sosiale forskjeller.