Ørland hovedflystasjon kan få nye oppgaver

Når Forsvaret skal nedbemanne og avvikle avdelinger, kan Ørland hovedflystasjon bli en vinner.

Ørland: Natos Awacs-fly operer fra Ørland hovedflystasjon. De kan få selskap av de nye Boeing P-8 Poseidon overvåkingsflyene, som Forsvaret har planer om skal erstatte Orion-flyene. 

Flyteknisk servicesenter kan bli flyttet fra Kjeller til Ørland. Dit kan også de nye overvåkingsflyene Boeing P-8 Poseidon, som Forsvaret har planer om å kjøpe, bli stasjonert.