Skaun godblunker både til øst og vest

Skaun har fortsatt tre alternativer til en framtidig kommune. Øst, vest eller stå alene.

Stalltips Melhus: Anita Gilde (Frp) håper på kommunesammenslåing med Melhus. 

«Hokken ska´n godblonke tel?» Varaordføreren siterte Einar Skjæråsen, og kommunestyret i Skaun holder fremdeles alle muligheter åpne.