- Tror ikke på at mange kommuner slår seg sammen nå

– Det er jo ikke for dagens oppgaver vi trenger kommunesammenslåing, men for framtida, hevder Marit Moe, daglig leder i KS i Nord-Trøndelag.

- Hvis ikke innbyggerne får tilstrekkelig informasjon, så vet vi at det er en tilbøyelighet at slik man har det i dag er godt nok. Det som er utfordringen er å få kommuneledelse og innbyggere, og ikke minst ungdommen, til å tenke 30-40 år fram i tid, sier Marit Moe i KS i Nord.Trøndelag. 

Daglig leder i KS i Nord-Trøndelag, Marit Moe, har jobbet med kommunereformen i flere år - og har forsøkt å involvere og engasjere innbyggerne i kommunene. Hun har forsøkt å synliggjøre hva en sammenslåing eller selvstendighet vil innebære for innbyggerne 20-30-40 år fram i tid.