Omega-3 i laks fra ny plante

En plante utviklet i Australia kan gi mer marint omega-3 i oppdrettslaksen.

Mer marint omega-3: Olje fra genmodifisert raps testes i laksefôr i Norge. Forskningstekniker Albert Rams og seniorforsker Gerd Marit Berge i Nofima sier resultatene så langt er lovende. 

I et forskningsanlegg på Sunndalsøra får laksen en type fôr som aldri før har vært testet i Norge.