- Det blir ingen miljøgate i Innherredsveien nå

Politikerne i Trondheim kommune og i Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke klart å komme til enighet om et prøveprosjekt med to felt i Innherredsveien. – Nå blir det ingen miljøgate, fastslår KrFs fylkestopp Karin Bjørkhaug.

Gir seg ikke: Styreleder Jan Olav Straume (foran) i Lademoen velforening, sammen med sogneprest Stein Ellinggard og Sofie Engelstad. 

Allerede i fjor sommer vedtok et flertall i bystyret i Trondheim at det skulle etableres en miljøgate i Innherredsveien. Men veien eies av fylkeskommunen, og dersom en miljøgate skal realiseres forutsetter det likelydende vedtak i formannskapet i Trondheim og i fylkesutvalget i Sør-Trøndelag. I forrige uke skulle formannskapet behandle et forslag fra rådmannen om hvordan et ettårig prøveprosjekt med to felt, fra rundkjøringen ved Solsiden til Rosendal, skulle gjennomføres.