250 superbusser i døgnet gjennom boligstrøk på Heimdal

Boligområdet Jernbanebyen på Heimdal får en massiv økning i busstrafikken fra 2019. I snitt vil det passere en superbuss hvert femte minutt 20 timer i døgnet.

Beboerforening protesterer på ny superbusstrase på Heimdal. Kirsti og Jim Lyng og datteren Tanita Lyng, og Anette Gabrielsen i beboerforeningen. 

Trondheim får tre superbusslinjer fra 2019.