Sintef vil lære av Storbritannia

Sintef er i gang med å lage en ny studie for å bedre helikoptersikkerheten på norsk sokkel.

Oljeselskapene som er organisert i Norsk olje og gass har bedt Sintef gjennomføre en ny studie av helikoptersikkerheten.