... og alle var enige om at sammenslåing er en god idé

At Trondheim får store nye næringsområder og Klæbu får penger til bedre vei, opprører verken næringsliv, organisasjoner eller statlige aktører.

Ingen protest: Næringsforeningen, Nav, idrettskretsen, politiet, fylkeskommunen. Bred, men knapp representasjon da ordføreren i Tronhdiem inviterte til høring om kommunesammenslåing. 

18 personer møtte opp da Trondheim-ordføreren inviterte til høringskonferanse om sammenslåingen av Trondheim og Klæbu. Ingen protesterte.