Mener Salvesen har et sært syn

Å hevde at Norge er med på å utøve terror gjennom Nato, blir for søkt for doktorstipendiat og major Steinar Skaar.

Øyvind Strømmen (t.v) og Steinar Skaar kommenterer på Margrethe Salvesens utspill om at Norge bidrar til å utøve terror.  Foto: NTB Scanpix og Håvard Haugseth Jensen og Glen Musk

Saken oppdateres.

- Det må ikke være noen som helst tvil om at Norges deltakelse i militære operasjoner i utlandet, er solid forankret i folkeretten, sier Skaar.

Da Adresseavisen ringer ham, har han fått med seg avisens intervju med Margrethe Salvesen. Der sier Salvesen, som er ekskone av islamisten Arfan Bhatti, blant annet at «Norge, som medlem av Nato, bidrar i kriger hvor det blir utøvd terror mot sivile».

- Man kan på ingen måte sammenligne norske militære operasjoner i utlandet med terrorisme. Det er helt søkt og et veldig sært syn Salvesen må ta ansvar for selv, sier Skaar.

Les også: - Norge er med på å utøve terror

- På trygg grunn

- Det finnes et internasjonalt system som regulerer dette. Norges medlemskap i Nato er på svært trygg grunn, både folkerettslig og gjennom internasjonal sedvane. Så vidt jeg vet, er det ingen av de som er sterke på folkerettsspørsmål som vil være enige i en påstand om at Norge bedriver terror, sier Skaar.

Majoren har selv vært i Afghanistan i tre perioder som oberstløytnant, og skriver nå doktorgrad om militær maktanvendelse ved Luftkrigsskolen.

Han har selv uttalt seg kritisk om effekten av invasjonen i Afghanistan og sa til Klassekampen i 2014 at «mye tyder på at den sikkerhetsmessige og politiske utviklingen går i feil retning i Afghanistan». Men at norske soldater hadde rett til å være der, er han ikke i tvil om.

- Operasjonene i Afghanistan er forankret i FN-resolusjoner og vi forholder oss veldig strengt til det folkerettslige i militære operasjoner. Det går blant annet på hvem som er kombattant, altså hvem som er stridende og hvem som ikke er det, hvem som kan utsettes for militær makt og så videre. Her finnes det et velutviklet regelsett, praksis og presedens. Det må ikke være noen som helst tvil om at Norge forholder seg til disse reglene, sier han.

Les også: Syria: Fordømmer norsk beslutning om spesialstyrker til landet

Norske soldaters rett

Salvesen sier også i intervjuet med Adresseavisen, at norske soldater ikke har rett til å gripe våpen i utlandet, i et land som ikke okkuperer Norge. Derimot vil for eksempel en muslimsk kvinne i Gaza ha den retten som i opprør mot den israelske okkupasjonen, mener Salvesen.

- Hva tenker du om retten norske soldater har eller ikke har i Afghanistan eller andre steder?

- Selvfølgelig har vi den retten. Det er folkerettslig hjemlet. Staters rett til å bruke militærmakt utover retten til selvforsvar følger av vedtak i FNs sikkerhetsråd. Da Norge var i Afghanistan, var vi der fordi det lå flere sikkerhetsråds-resolusjoner bak. Det var også legitimert gjennom Isaf (NATO-ledet internasjonal militær styrke i Afghanistan, med et fredsbevarende oppdrag journ. anm), som var der på grunn av sikkerhetsrådsresolusjoner og på invitasjon fra den lovlig valgte regjeringen i Afghanistan, sier Skaar.

- Er det aspekter ved Norges deltakelse i Afghanistan som kan eller bør kritiseres?

- Vi har grunn til å stille spørsmål om vi fikk til det vi hadde sett for oss i for eksempel Afghanistan. Noe også Stortinget satt i gang en utredning om. Men når det er sagt, så mener jeg bestemt at det på ingen måte er mulig å sammenligne det Norge gjør og det for eksempel IS gjør. At det er likheter kan man selvfølgelig fremme som en personlig mening, men da fjerner man seg fra enhver meningsfull diskusjon om hvordan internasjonal rett, krigens folkerett og internasjonale operasjoner skal foregå, sier majoren.

Ytterste venstre-mening

Journalist, forfatter og religionsviter Øyvind Strømmen mener Salvesens anklager mot Nato ikke er uvanlig retorikk fra ytterste venstrekant i politikken.

- Tilsvarende retorikk er også brukt av grupper som for eksempel Profetens Ummah, sier Strømmen og viser til uttalelser talspersoner for den islamistiske gruppen kom med til Aftenposten i 2012.

På spørsmål om de tar avstand fra vold, svarte en av gruppens representanter: «Da må du spørre om jeg tar avstand fra Stoltenberg, for at han bruker vold i Afghanistan for å fremme sitt demokrati, for å spre fred med kuler».

Les også: - Bombingen mot IS og mange europeiske fremmedkrigere øker risikoen for terror

Les også Ukeadressa-portrettet av Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Propagandamaskin

Når det gjelder hvem som reiser til Syria, påpeker Strømmen at IS driver aktivt med propaganda som både spiller på eventyrlyst, på at den selverklærte islamske staten er det eneste virkelige islamske samfunnet, et sted der muslimer kan leve fritt, uten fornedrelse og diskriminering.

- At man må ha en eller annen sterk overbevisning før man tar ut fra et av verdens fredeligste land for å delta i en blodig borgerkrig ganske langt unna; det kan vel ikke være noen særlig tvil om. Det mer interessante spørsmålet er hvordan og hvorfor folk beveger seg frem til en slik overbevisning, sier Strømmen.

Les også Oppdraget: Tre nordtrøndere dro til Syria for å leve med IS-terrorister. Hvorfor?

Les også: USAs forsøk på å trene opp syriske opprørere endte i skandale

På forsiden nå