Titusener av passasjerer må bytte buss hver dag fra 2019

Forslaget til ny rutestrukturen for buss i Trondheim fra 2019, legger opp til kraftig økning i bussbytte. Titusener av passasjerer må skifte buss hver dag.

Bussbytte. Passasjerer på 11 av 19 ruter i Trondheim må fra 2019 bytte buss når de skal reise til og fra sentrum. 

Bytte av buss omfatter godt over halvparten av linjene, totalt 15 linjer, enten hele eller det meste av døgnet.