- Alle bussene kan ikke gå innom Midtbyen

I fremtiden vil det bli så mange rutebusser at ikke alle kan gå innom sentrum. Passasjerer må i stor grad belage seg på å skifte buss hvis de bor et stykke unna byen.

Trafikkert: Prinsenkrysset er det veikrysset i landet som trafikkeres av flest busser. Men snart er kapasiteten sprengt, og da må flere bussruter gå utenom sentrum. 

Fylkespolitikerne skal i juni vedta innkjøp av superbusser, traseer for de nye superbussene og den øvrige rutestrukturen i trondheimsområdet.