Ap-Olsø var inhabil på grunn av Candy-butikken

Vurderinger fra to advokatfirma konkluderer med at nestleder Rune Olsø var inhabil da han fikk kontrollkomiteen med seg på å utsette revisjon av Trondheim Kino.

- Det er politisk valgte som er ute å kjøre når det gjelder habilitet, ikke revisjonen eller sekretaritatet til kontrollkomiteen, understreket Aps veteran, Arent M. Henriksen - som mener det er udiskutabelt at Rune Olsø faktisk var inhabil da han foreslo å utsette revisjonen av kinoen. 

De mener derfor at vedtakene der revisjonen av Trondheim Kino ble utsatt, er ugyldige.