- Sorgen etter diagnosen var lammende

Forsker mener yngre demente mangler hjelpetilbud. Magne Sjøli (72) jobbet som lærer da han begynte å merke de første tegnene til sykdommen.

Bente og Magne Sjøli er fortsatt aktive etter at Magne fikk diagnosen Alzheimers sykdom. 

- Det startet med at jeg ble veldig sliten. Jeg måtte slite for å tilrettelegge undervisningen. Til slutt tenkte jeg at jeg ikke kunne ta ansvar for at undervisningen ble god nok, sier Magne Sjøli, som var lærer på Heimdal videregående skole da han fikk de første symptomene på Alzheimers.