- Økt biltrafikk må ikke ramme elbilene

- Det vil være galt å frata elbilene alle fordelene fordi den generelle biltrafikken i Trondheim øker, mener Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Økt biltrafikk: - Vi synes vi det bør tas hensyn til at elbilbruken øker på bekostning av bruk av vanlig bil. Det er imidlertid mulig å få ned den totale bilbruken, samtidig som bruken av elbiler og kollektivtransport øker, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. 

For første gang siden bomringen i Trondheim ble innført i 2010 har biltrafikken økt. En stor andel av trafikkøkningen på 2,6 prosent i 2015 skyldes elbiler.