Forskere anbefaler kraftig takstøkning i bomringen

Forskere mener restriksjoner er nødvendig for å stanse den uventede veksten i biltrafikken i Trondheim. Transportøkonomisk institutt anbefaler en takstøkning på 70 prosent i bomringen.

Dyrere bom: Det kan bli nesten dobbelt så dyrt å passere bomringen i Trondheim om Transportøkonomisk institutt får det som de vil. 

- Det mest effektive tiltaket for å stanse økningen i biltrafikken, er å gjøre det dyrere å bruke bil. Et annet virkemiddel er å redusere antall parkeringsplasser i sentrum, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt (TØI).