NTNU bøtelegges for dårlig informasjonssikkerhet

NTNU sendte ut sensitiv informasjon om en student til alle medstudenter på kullet og flere ansatte. Datatilsynet har ilagt NTNU et gebyr på 75 000 kroner.

Lærdom: Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet håper universiteter og høyskoler lærer av det som har skjedd ved NTNU. 

For første gang har Datatilsynet ilagt gebyr i en sak som handler om håndtering av sensitive opplysninger om en students skikkethet.