foto
Samarbeid med Trondheim: SOS-barnebyer har jobbet med langsiktig barneomsorg i mer enn seksti år. I dag er SOS-barnebyer til stede i 133 land over hele verden, og arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere er etablert i flere andre land i Europa
foto
Langsiktig omsorg: Enslige mindreårige flyktningbarn må bosettes på en god måte, mener Sissel Aarak, leder for Nasjonale program i SOS-Barnebyer Norge.
foto
I kontakt med SOS-Barnebyer: - For de aller yngste ønsker vi noen annet enn bofellesskap, som gjerne brukes for de over 15 år, sier seniorrådgiver i rådmannens fagstab, Lars Mostad.