Ni folkeavstemninger om kommunesammenslåing mandag:

30 trønderske kommuner har under 5000 innbyggere

Mange småkommuner overlever kommunereformen. Det kan bli et demokratisk problem.

Minst 10 000 innbyggere: Kommuneekspert Geir Vinsand Vinsand, Nivi analyse, mener den kritiske grensen for hvor stor en kommune bør ligge langt høyere enn 5000 innbyggere. 

- Disse kommunene vil ikke greie å drive forsvarlig i fremtiden, mener landets fremste kommuneekspert, Geir Vinsand i Nivi Analyse.