Ber om bedre mobbeoppfølging

De videregående skolene i Sør-Trøndelag bryter Opplæringsloven i sin håndtering av mobbesaker.

Mer kompetanse: Leder i kontrollutvalget, Tove Eivindsen, er redd mange mobbesaker ikke blir avdekket i de videregående skolene i Sør-Trøndelag. Nå skal lærerne lære mer om mobbing i sosiale medier. 

Til tross for at elever som blir mobbet har krav på et skriftlig enkeltvedtak, skjer det bare i et fåtall av sakene.