Svært lønnsom skoleplassering

Overvik Utvikling vil ikke ha skole på sin eiendom. Det vil eierne tjene store penger på. Nå har politikerne lagt skolen til en landbrukstomt kommunen kan bli nektet å bygge på.

Overvik Utvikling har ikke ønsket at den nye skolen skal bygges på deres tomt. Grunneier Kolbjørn Selmer, her på tomta der den nye skolen skal ligge, er fornøyd med politikernes valg: - Vi mener dette er en særdeles god tomt.   Foto: Jens Søraa

Fra 90 til 150 millioner kroner i økt fortjeneste kan eierne og utbyggerne få ved at politikerne har bestemt at skolen på nye Overvik i Trondheim skal ligge utenfor boligområdet. Adresseavisen har vært i kontakt med en håndfull meglere for å få hjelp til å lage et slikt overslag (se faktaboks). En av dem kommenterer hvorfor Overvik utvikling ikke ønsker å ha skolen på sitt område slik: